Visuaalisuus liittyy kaikkeen mitä DESC suunnittelee ja toteuttaa. Esimerkiksi näyttelyn suunnittelussa taitto, kuvakerronta ja typografia luovat tunnelman, kertovat tarinan ja tarjoavat tiedon ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Messuosastolla värit, pinnat ja graafiset elementit herättävät huomion ja pysäyttävät – viestin pitää välittyä nopeasti. Yritykselle tai vaikkapa tapahtumalle luomme visuaalisen ilmeen, joka jää mieleen, erottuu ja vahvistaa mielikuvaa. Erityisenä vahvuutena on monipuolinen osaamisemme kaksi- ja kolmiulotteisen maailman yhdistämisessä – miten grafiikka toimii ympäristössään ja skaalautuu eri sovelluksiin kuten printtiin, digiin, tuotteisiin ja tiloihin. Meille visuaalisuus on aina myös tilallista.

 

DESIGN & TUOTANTO: visuaaliset ilmeet + logot ja tunnukset + graafiset ohjeistot + esitteet + vuosikertomukset + matrikkelit + graafit + tapahtumailmeet + näyttelyt + posterit + opasteet + pakkaukset + katalogit + myynninedistämistuotteet

 

VISUAALISET ILMEET, LOGOT JA TUNNUKSET

Yrityksen, tapahtuman tai kampanjan visuaalinen ilme alkaa usein logon tai tunnuksen suunnittelusta edeten graafisen ohjeiston laatimiseen. Ohjeiston laajuus voidaan säätää tarpeen mukaan, mutta yhtä kaikki, sen tehtävä on vähintäänkin määrittää tunnuksen käyttötavat, typografia ja värit. Ohjeistoon voidaan lisätä esimerkkejä erilaisista graafisista sovelluksista, jotka antavat suunnan visuaalisen ilmeen toteutumiselle.

TAPAHTUMAILMEET

DESC rakentaa tapahtuman ilmeen. Lähtökohtana voi olla joko asiakkaan oma visuaalinen ilme tai tapahtumaa varten suunniteltu. Graafiset sovellukset kuten liput, banderollit, opasteet, suurtulostetaustat sekä projisoinnit luovat tunnelman ja välittävät viestin. Tätä tukevat lisäksi painotuotteet, joita voivat olla esitteet, muistilehtiöt, kokouskansiot sekä muut näkyvyystuotteet kuten lahjatavarat, vesipullot ja asusteet.

PAINOTUOTTEET

DESCillä on monipuolinen kokemus erilaisten painotuotteiden graafisesta suunnittelusta. Tällaisia ovat esimerkiksi esitteet, vuosikertomukset, matrikkelit, raportit ja posterit, lisäksi tuotamme graafeja ja karttoja edellisiin. Hoidamme suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun.

TUOTEGRAFIIKKA, PAKKAUKSET JA MYYNTITELINEET

Itse tuote sekä sen pakkaus ja esillepano ovat ensiarvoisen tärkeitä graafisen suunnittelun kohteita. Pakkauksen myyvä ulkonäkö herättää tunteen ja halun ostaa, mutta pakkauksella on monia muitakin tehtäviä, kuten kertoa tuotteesta, suojata ja olla helposti käytettävä. Tuotannolliset vaatimukset pakkaus-, varastointi- ja kuljetusvaiheessa sekä ekologisuus ja kierrätettävyys ovat pakkauksen suunnittelussa mukana alusta pitäen. DESC suunnittelee pakkausten lisäksi myös erilaisia esittely- ja myyntitelineitä, joissa tuote tulee kiinnostavasti esille.

ASIAKKAAT

UM
Pernod Ricard
Suomen Akatemia
Toppi
Eduskunta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Aikakausmedia
DB Schenker
Volvo Trucks
Renault Trucks
Decco
Copas Y Tapas