Akateemikkomatrikkelit, Suomen Akatemia

Suomen Akatemian Akateemikkomatrikkelit esittelevät juhlavasti kulloisetkin akateemikon arvonimen haltijat.