ISTP 2019, opetus- ja kulttuuriministeriö

International Summit on the Teaching Profession (ISTP) on kaksipäiväinen kansainvälinen ministerikokous, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä eri opetusalan toimijoiden kanssa vuorollaan järjesti 2019 Espoon Otaniemen Dipolissa. DESCin tehtävänä oli luoda Dipolista innostava, toiminnoiltaan selkeä kohtaamispaikka. Suunnitteluun ja toteutukseen sisältyi tunnelmavalaistus, kokoustekniikka sekä erilaiset graafiset sovellukset kuten opasteet, infopiste, perhekuvaseinä, painotuotteet ja pääsisäänkäynnin jättikirjaimet.